Ogłaszamy konkurs plastyczny z okazji Dnia Matki

Zapraszamy dzieci szkolne, młodzież i dorosłych do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym pt: „Portret Mojej Mamy”. Konkurs przeprowadzany jest w dziedzinie: nauka – edukacja plastyczna. Tematem pracy konkursowej jest wykonanie pacy plastycznej w postaci portretu  swojej  mamy.portret mamy 1

 

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:

  •  uczniowie klas 0-III
  •  uczniowie klas IV-VI
  •  młodzież i dorośli

 

 

portret matki 4.

 

Harmonogram Konkursu:

  • termin dostarczenia prac: do 22 maja 2017 r.
  • termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.05.2017 r.
  • wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 26. 04.2017 r  podczas uroczystości
    i koncertu z okazji „Dnia Mamy” w Klubie Kulturalne Zacisze (piątek), początek o godz. 18.00

 

Prace plastyczne nie mogą być mniejsze od formatu A 4 (standardowy blok rysunkowy) ani większe od formatu A 3 (duży blok rysunkowy). Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej (bez użycia materiałów sypkich). Każda praca powinna być opatrzona metryczką: Imię i nazwisko, wiek/klasa, nr telefonu kontaktowego.

portret matki 5

  • Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie. W każdej z kategorii zostanie wybrana najlepsza praca, za którą zostanie przyznana nagroda rzeczowa. Komisja konkursowa może również przyznać wyróżnienia w każdej kategorii.
  • Wartość nagrody rzeczowej nie przekroczy kwoty do 100 zł brutto, łącznie pula nagród wynosi do 300 zł brutto.

portret matki 2

 

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście w godzinach pracy klubu lub pocztą na adres:

Klub Kulturalne Zacisze ul. Piłsudskiego 39, 05-319 Cegłów (z dopiskiem konkurs plastyczny „Portret Mojej Mamy”)

portret matki 3.

Udział w konkursie jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu Konkursu. Regulamin konkursu do pobrania w zakładce DOKUMENTY lub tutaj: Pobierz dokument PDFRegulamin konkursu portret mojej matki 2017

Skip to content