Przygotowania do Konkursu Wybory Miss Gminy Cegłów 2017

13 lipca 2017 Wyłączone przez Tadeusz Lempkowski

Rozpoczęły się przygotowania do pierwszej edycji Konkursu Miss Gminy Cegłów 2017. Organizatorem konkursu jest  Gmina Cegłów oraz Klub Kulturalne Zacisze..Finał konkursu odbędzie się w dniu 30 lipca 2017 r w Cegłowie podczas XI Festynu „Sójka Mazowiecka”. Eliminacje i nabór kandydatek w terminie od 17 lipca do 27 lipca w Klubie Kulturalne Zacisze oraz podczas imprezy plenerowej „Kiczkowskie Koloryty” w Kiczkach w dniu 23 lipca, o godz. 18.00.Konkurs „Wybory Miss Gminy Cegłów 2017” ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek. Jedynym warunkiem jest  stałe zamieszkanie w Gminie Cegłów oraz ukończone 18 lat w dniu konkursu..Żadne inne kryteria, w szczególności: stan cywilny, posiadanie dzieci, status, wykonywany zawód nie będą podlegały ocenie i nie mają znaczenia.

Nabór kandydatek prowadzony będzie od dnia 17 lipca do dnia 25 lipca w czasie warsztatów odbywających się w Klubie Kulturalne Zacisze oraz imprez plenerowych odbywających się na terenie Gminy według podanego na stronie Urzędu Gminy i Klubu Kulturalne Zacisze harmonogramu..Finał konkursu będzie etapem końcowym, podczas którego Jury Konkursu oraz Publiczność wybierze Miss Gminy Cegłów, Pierwszą Wicemiss Gminy Cegłów, Drugą Wicemiss Gminy Cegłów oraz Miss Publiczności. Miss Gminy Cegłów otrzymuje diadem, szarfę tytułową oraz nagrodę Wójta Gminy Cegłów w wysokości 500 zł. Są również przewidziane nagrody od sponsorów oraz pamiątkowe upominki dla wszystkich uczestniczek konkursu. Regulamin, karta uczestnika, harmonogram spotkań i przygotowań kandydatek ukażą się na naszej stronie 15 lipca. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i sympatycznej zabawie !

miss ceglowa