Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym !

Ogłaszamy zapisy do udziału w  Projekcie „Witaj w świecie TIK!” (Technologii Informacyjno -Komunikacyjnej) – Kurs Komputerowy

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku od 25 l.+ spełniające łącznie warunki:

  1. mieszkają, uczą się lub pracują na terenie woj. Mazowieckiego
  2. nie posiadają znajomości obsługi komputera
  3. mają niskie kwalifikacje, tj. posiadają wykształcenie na poziomie do średniego włącznie
  4. z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabywania, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności w zakresie TIK,
  5. nie uczestniczyły w latach 2013 – 2015 w tego typu projektach finansowanych ze środków UE

Oferujemy szkolenie z zakresu ICT  (ang. Information and Communication Technologies) na poziomie A w 5 obszarach: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo                rozwiązywanie problemów, obejmujących 21 kompetencji  w wymiarze 80 godzin lekcyjnych      na grupę zakończone egzaminem i możliwością zdobycia certyfikatu ITpass poziom A

internet grafika

Grupa szkoleniowa powinna składać się z min. 12 (max. 14) osób w tym:

  1. co najmniej 8 osób jest w wieku 50+
  2. co najmniej 8 osób zamieszkuje na terenie gminy wiejskiej
  3. większość stanowią kobiety

Zajęcia odbywać się będą min 2 razy w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych każde lub w systemie weekendowym.

Pierwsze grupy powinny zacząć zajęcia w połowie październiku 2017 r.  Proponowane terminy zajęć: środa i czwartek od godz. 16.00 lub 17.00 lub inne ustalone po utworzeniu grupy. Poniżej zamieszczamy program szkolenia:

plakat kurs komputerowy

Skip to content