Zapraszamy do udziału w Konkursie Ekologicznym !

eko planeta humorZapraszamy do udziału dzieci, młodzież     i dorosłych w  Gminnym Konkursie Ekologicznym.. Konkurs przeprowadzany jest w dziedzinie: nauka – edukacja plastyczna z elementami wiedzy ekologicznej w dwóch tematach  „GÓRA ŚMIECI – ZRÓB COŚ Z TEGO” i „EKO MODA”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie według własnego pomysłu  z materiałów i surowców wtórnych oraz odpadów ekologicznych nadających się do ponownego wykorzystania: 

  1. Pracy plastycznej lub wyrobu o charakterze użytkowym w temacie „GÓRA ŚMIECI – ZRÓB COŚ Z TEGO” z przyniesionych do Klubu Kulturalne Zacisze wyżej wymienionych materiałów w dniu 21 kwietnia 2017 r. (piątek) w godzinach 18.00 – 20.00
  2. Stroju, ubrania lub kostiumu w temacie „EKO MODA” wykonanego wcześniej i przyniesionego do prezentacji konkursowej w dniu 21 kwietnia 2017 r. Do konkursu można zgłosić dowolną ilość prac.eko butelki

Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, która dokona wyboru najbardziej pomysłowych, oryginalnych i uwzględniających wszechstronne wykorzystanie surowców wtórnych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach tematycznych „GÓRA ŚMIECI – ZRÓB COŚ Z TEGO”             i „EKO MODA”, z podziałem na dwie grupy wiekowe: dzieci przedszkolne i dzieci szkolne.eko suknie wystawa  Komisja Konkursowa dokona oceny prac w dniu 21.04.2017 r. (piątek), w godz. 18.00 – 20.00. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy miejsca od I do III, za które zostaną wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe. Wartość nagrody rzeczowej nie przekroczy kwoty 760 zł brutto.  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21.04.2017 r. w Klubie Kulturalne Zacisze.                                                                      

 eko sukienka 

Prezentacja nagrodzonych prac i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23.04.2017 r podczas Pikniku Ekologicznego „Dzień Ziemi” w Cegłowie. Zapraszamy do udziału w konkursie, czekają na Was cenne nagrody rzeczowe ! Zdjęcie nagród zamieścimy na 3 dni przed finałem konkursu ! Regulamin konkursu  do pobrania w Zakładce DOKUMENTY lub tutaj.

eko stół z przedmiotami

Skip to content