O nas

Jesteśmy sercem kulturalnego życia Cegłowa!

Klub Kulturalne Zacisze to miejsce, w którym idea spotkania, inspiracji i rozwijania pasji nabiera życia. Od momentu naszego powstania chcemy stworzyć otwarte i twórcze środowisko, które integruje lokalną społeczność.

Naszą misją jest szerzenie kultury, sztuki i wiedzy. Dążymy do inspiracji, rozwoju i integracji mieszkańców Cegłowa i okolic. Staramy się zwiększać zaangażowanie społeczne poprzez organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych, festiwali, warsztatów, spotkań oraz inicjatyw edukacyjnych. Działamy też na rzecz ożywienia folkloru oraz promocję rękodzieła ludowego i artystycznego. Zależy nam na zachowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu, ale także na stworzeniu miejsca, które tętni życiem i inspiruje kolejne pokolenia.

W naszej działalności nie jesteśmy sami. Współpracujemy z Gminną Biblioteką Publiczną – Kulturoteka w Cegłowie, tworząc relacje, które wzbogacają nasze programy i inicjatywy. Razem z Biblioteką wspieramy edukację kulturalną, angażujemy się w promocję czytelnictwa oraz rozwój różnorodnych form aktywności i twórczego spędzania czasu.

Skip to content