Zespół

Klub Kulturalne Zacisze

Tadeusz Paweł Lempkowski – Dyrektor Klubu Kulturalne Zacisze, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Kulturoteki w Cegłowie, Prezes Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie

Agata Kotuszewska – animatorka kultury, fotografka, koordynatorka, instruktorka warsztatów plastycznych

Ewelina Chojnacka – animatorka kultury, koordynatorka, instruktorka warsztatów plastycznych

Aleksandra Madziar – asystentka ds. marketingu i reklamy

Joanna Podstawka – pracownik gospodarczy, pomoc administracyjna

Gminna Biblioteka Publiczna Kulturoteka w Cegłowie

Małgorzata Śluzek – z-ca Dyrektora d/s biblioteki, kustosz

Anna Gałązka – bibliotekarz

Renata Cyran – pracownik gospodarczy

Brickville Culture Association 

Bartosz Słodownik – współpraca podczas organizacji wydarzeń kulturalnych, oświetlenie

Kamil Pałdyna – współpraca podczas organizacji wydarzeń kulturalnych, nagłośnienie

Współpracownicy

Paweł Dźbik – nadzór energetyczny i elektryczny, konserwacja, współpraca techniczna

Grzegorz Lechicki – współpraca techniczna

Bartłomiej Buczkowski – współpraca informatyczna

Sławomir Olszewski – Komendant Gminnych OSP, Prezes OSP Cegłów, pomoc techniczna i administracyjna

Bartosz Żelazowski – kierownik Hali Sportowo-Widowiskowej – współpraca i koordynacja projektów i zajęć na hali

Magdalena Sujak – Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie

Jadwiga Kaczorek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Cegłowie

Katarzyna Korzeń – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społcznej w Cegłowie 

Radosław Bogusz – SGGW w Warszawie – prezentacje i wykłady żywieniowe, konsultacje projektowe, doradztwo metodyczne

Grażyna Stelmachowska-Kowalska – Gospodarstwo Ekologiczne Grajan – konsultacje projektów ekologicznych i produktu regionalnego

Julia Lisiecka – drużyna zuchowa i harcerska, zbiórki w KKZ

Instruktorzy i koordynatorzy

Anna Cegiełka-Tarczyńska, Krystian Tarczyński – warsztaty wokalne, indywidualna emisja głosu, Zespół Ludowy Cegłowianie

Aneta Leszczyńska – program profilaktyki prozdrowotnej – Joga

Kinga i Bartosz Wąsowscy – klocki Lego, podstawy programowania, robotyka

Waldemar Kielichowski – nauka gry na gitarze klasycznej, akordeon, warsztaty fotograficzne i edytorskie

Edyta Gałązka – gimnastyka lecznicza o charakterze rehabilitacyjnym

Jolanta Płochocka – poradnia psychologiczna, terapia rodzinna

Skip to content