Bezpłatny kurs komputerowy i języka angielskiego

13 lipca 2018 Wyłączone przez Tadeusz Lempkowski

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach obsługi komputera i języka angielskiego, organizowanych  przez Kulturotekę w Cegłowie  i ATForum z siedzibą w Rybniku z wykorzystaniem wsparcia środków unijnych. Proponowane grupy w Projekcie „50 Twarzy Kwalifikacji”:

Szkolenie komputerowe
– 12-14 osób w wieku 25-50 lat
– 12-14 osób w wieku 50+
Języka angielski:
– jedna grupa łączona, czyli min. 8 osób 50+ oraz 4-6 osób w wieku 25-50 lat.
Adresaci projektu:

Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku od 25 – 50 lat spełniające łącznie warunki:

  1. a)mieszkają/uczą się/pracują na terenie woj. Mazowieckiego
  2. b)nie posiadają znajomości obsługi komputera,/ języka angielskiego w przypadku kursu językowego
  3. c)mają niskie kwalifikacje, tj. posiadają wykształcenie na poziomie do średniego włącznie,
  4. d)z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabywania/uzupeł./podwyższenia umiejętności w zakresie TIK/ języka angileskiego
  5. e)nie uczestniczyły we wsparciu LLL (long life learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015

Zakres kursów:

  1. ICT na poziomie A w 5 obszarach: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów, obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80 godzin lekcyjnych na grupę zakończone egzaminem i możliwością zdobycia certyfikatu ITpass pozim A (https://itpass.pl/#certyfikacja). Nie wymagamy zdania egzaminu, jedynie podejścia do niego.
  1. Języka angielskiego na poziomie A1 i A2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) w wymiarze 180 godzin lekcyjnych. Szkolenia na danym poziomie będą obejmowały umiejętności w obszarach (stosownie do standardu ESOKJ): 1. Rozumienie 2. Mówienie 3. Pisanie. Po każdym zakończonym 60 godz. module uczestnik pisze test wew. oraz odbędzie z lektorem rozmowę. Kurs zakończony egzaminem TOEIC (ang. Test of English for International Communication) – certyfikat znajomości języka angielskiego w środowisku pracy wydawany przez Educational Testing Service (ETS).

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, wymagamy jedynie 80% frekwencji. 

Grupa szkoleniowa powinna składać się z min. 12 (max. 14) osób. Ta sama osoba nie może brać udziału równolegle w kursie komputerowym i językowym.

Zajęcia komputerowe min 2 razy w tygodniu systemie weekendowym, w godzinach 9:00 – 13:30 lub 16:00 – 20:30 (z możliwością ewentualnych przesunięć czasowych).

Zajęcia językowe 2 do 3 razy w tygodniu po 3 do 5 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie zajęć:  ostatni tydzień lipca 2018 r.

Beneficjentem projektu jest „ATForum” z siedzibą w Rybniku

kursy-komp.-i-ang(1)