Cegłowski Konkurs na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną”

Zapraszamy do udziału w III Cegłowskim Konkursie na „Najpiękniejszą Tradycyjną Palmę Wielkanocną” pod Patronatem Wójta Gminy Cegłów Marcina Uchmana.P1140018

Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem jak największej ilości tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych typu: barwinek, papier, krepina, suszone kwiaty, suszone zboża, gałązki wierzbowe, bazie, bukszpan, kwiaty żywe, żonkile, tulipany, stokrotki i inne, gipsówka, gałązki forsycji, kokardy, kwiaty i ozdoby wykonane własnoręcznie np. z krepiny, bibuły lub innych dostępnych materiałów, kolorowe wstążki, dodatki używane w kwiaciarniach, len, rafia, liście sagowca, drut florystyczny i inne.

Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych  na terenach gminnych
  i poszczególnych sołectw,
 • pogłębianie więzi z regionem Mazowsza, kultywowanie tradycji religijnych i ludowych,
 • poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; materiałów
  i technik jej wykonania oraz form zdobienia,
 • rozwijanie kreatywności i twórczości artystycznej lokalnych społeczności,
 • budowanie i wzmacnianie więzów międzypokoleniowych poszczególnych środowisk,
 • pogłębianie poprzez warsztaty umiejętności tworzenia prac plastycznych i przedmiotów sztuki ludowej,
 • rozbudzanie aktywności twórczej, budowanie obszarów przyjaznych dla amatorskiego ruchu artystycznego,
 • integracja kulturowa i religijna,
 • promocja Gminy CegłówIMG-20160319-WA0002 (1)

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, osób dorosłych, szkół, rodzin, stowarzyszeń, organizacji, kół środowiskowych i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Cegłów, twórców ludowych oraz sołectw.

Warunki udziału

 1. Akceptacja Regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych niezbędnych do jego prawidłowego przeprowadzenia i zgody do publikacji wizerunku.
 1. Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć  dla dzieci i młodzieży do 2 m, dla pozostałych uczestników  do 5 m, dla sołectw od 1,5 m do dowolnej wysokości( długość palmy nie wnosi dodatkowych punktów przy ocenianiu)
 3. Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje:
 1. Imię i nazwisko, wiek, klasa, adres, telefon kontaktowy, numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego, email (praca indywidualna)
 2. Imiona i nazwiska, wiek, klasa, adresy, telefon kontaktowy, numery telefonu rodziców lub opiekunów prawnych, email (praca zespołowa)
 3. Nazwa, adres szkoły, wiek, klasa, telefon kontaktowy, adres email, imiona i nazwiska Wykonawców, klasa (praca zespołowa)
 4. Pełna nazwa jednostki organizacyjnej, stowarzyszenia, zespołu lub koła, adres, numer telefonu, adres email, imiona i nazwiska Wykonawców (praca zespołowa)
 1. Dostarczenie wykonanych palm w terminie: 13.04.2019 r. od godz. 9.00 do godz.12.00 na plac przed OSP w Cegłowie (Plac Anny Jagiellonki), a w przypadku złych warunków pogodowych do budynku OSP.

 

Prace indywidualne i zespołowe oceniane będą w jednej kategorii z podziałem na trzy grupy wiekowe:

 1. klasy 0 – 3,
 2. klasy 4 – 7,
 3. klasy 8 oraz gimnazjalne i ponadgimnazjalne, dorośli, jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, koła
 4. .Oddzielną kategorię stanowią sołectwa gminy

W każdej z trzech kategorii z wyłączeniem sołectw zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub finansowe o równowartości: I miejsce 120 zł, II miejsce 80 zł, III miejsce 50 zł. W przypadku sołectw I miejsce otrzyma Grand Prix z nagrodą w wysokości 1000 zł, przeznaczoną na potrzeby danej wsi, za II miejsce 500 zł, za III miejsce 300 zł, pozostałe Sołectwa otrzymają 100 zł za udział w Konkursie. Komisja Konkursowa może przydzielić dodatkowe wyróżnienia lub dokonać innego podziału puli nagród.

Do pobrania:  Pobierz dokument PDF Regulamin Konkursu na Palmę Cegłów-2019

Zapraszamy-do-udziału-w-konkursie-na(1)

 

Skip to content