Komunikat w sprawie zamknięcia Gminnej Biblioteki Publicznej Kulturoteki i Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie

12 marca 2020 Wyłączone przez Tadeusz Lempkowski

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, WOJEWODY MAZOWIECKIEGO, WYTYCZNYCH POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ I DECYZJI WÓJTA GMINY CEGŁÓW

ZARZĄDZAM

ZAMKNIĘCIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ KULTUROTEKI, KLUBU KULTURALNE ZACISZE ORAZ CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY PRZYRODY W CEGŁOWIE W TERMINIE:

OD   12.03.2020 R. DO   25.03.2020 R.

W TYM CZASIE WSZYSTKIE ZAJĘCIA, WARSZTATY, SPOTKANIA I WYDARZENIA PROGRAMOWE ZOSTAJĄ ZAWIESZONE

                                  

   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Kulturoteki w Cegłowie

Tadeusz Paweł Lempkowski