Koncert „Ziemia Cudu nad Wisła” w Kiczkach

26 sierpnia 2020 Wyłączone przez Krzysztof Zagańczyk

W niedzielę, 16 sierpnia, na placu przy Kościele św Anny w Kiczkach odbył się niezwykły koncert – widowisko pt. Ziemia Cudu nad Wisłą. Wzięli w nim udział artyści, którzy w strojach z epoki wykonali cykl pieśni patriotycznych i wojskowych, nawiązujących swą treścią do wydarzeń sprzed 100 lat.
Przybyłych gości powitał oraz słowo wstępne wygłosił dyrektor Kulturoteki pan Tadeusz Lempkowski, po czym wszyscy zebrani, stojąc na baczność, odśpiewali nieformalny hymn Wojska Polskiego „My, Pierwsza Brygada”.
I tak, tego niedzielnego „biało-czerwonego” wieczoru zabrzmiało jeszcze wiele utworów, bliskich sercu każdego prawdziwego Polaka: „Wojenko wojenko”, „Piechota” czy choćby ukochana pieśń naszego św. Jana Pawła II – Wielkiego pt. „Barka”. A wśród artystów mieliśmy szczęście i niebywały zaszczyt wysłuchać takich talentów jak Anna Potyrała – Listwon, Adam Wojciech Bardowski (pomysłodawca i dyrektor Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Legionowej), Krzysztof Jaszczak, oraz Wojciech Jerzy Bardowski; wszyscy ci wspaniali muzycy na co dzień występują na scenach największych teatrów muzycznych kraju, a także są laureatami licznych nagród i wyróżnień w wielu konkursach muzycznych.
Kolejną atrakcją wieczoru (widowisko rozpoczęło się bowiem dopiero o godz 20.00) była biało-czerwone oświetlenie „okalające” ściany kościoła św. Anny – symbolizujące mającą tu powstać w najbliższym czasie iluminację świetlną świątyni. W trakcie koncertu, przy pieśni „Ave Maria”, we wzruszającym i przepięknie lirycznym wykonaniu A.P.-L. Złożono przy figurze Matki Boskiej symboliczne wiązanki kwiatów Na zakończenie złożono symboliczne wiązanki kwiatów, jako cześć i hołd zdobywcom wielkiego zwycięstwa sprzed 100 lat, a ksiądz proboszcz parafii kiczki, wójt Gminy Cegłów oraz poseł ziemi mińskiej i węgrowskiej wygłosili okolicznościowe mowy. Na zakończenie koncertu mali mieszkańcy Kiczek wręczyli artystom czerwone róże.
Oficjalne zaś podziękowania złożyli na ręce wykonawców przedstawiciele rady parafialnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Kiczkach, państwo Urszula i Marcin Hawryluk.
Niedzielne wydarzenie swą czcigodną obecnością zaszczycili także przedstawiciele samorządów – wójtowie gmin Cegłów, Siennica i Latowicz – panowie: Marcin Uchman, Stanisław Duszczyk oraz Bogdan Świątek-Górski, a także zastępca wójta Gminy Cegłów p. Dariusz Uchman, przewodniczący rad gmin Cegłów i Latowicz, panowie Radosław Chmielewski oraz Wiesław Świątek, sołtysi wsi Kiczki I i Kiczki II Hanna Luba i Bogusław Kieliszczyk. Zaproszenie organizatorów koncertu zechcieli przyjąć także księża proboszczowie parafii Cegłów, Latowicz i Kiczki: ks. kan. Dariusz Cempura, ks. Bogusław Wnuk i ks. Andrzej Sulej, a także kapelan DPS. św. Józefa w Mieni ks. Marek Chociej. Tego dnia był z nami także gość szczególny, a zarazem patron honorowy tego doniosłego koncertu, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan dr. Daniel George Milewski. Serdeczne Bóg zapłać za te ważne dla nas Obecności.
Głównym organizatorem wydarzenia była Parafia rzymskokatolicka p. w. św. Anny w Kiczkach, przy współpracy z G. B. P. – Kulturoteką w Cegłowie oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, Fundacją Hagia Marina, OSP Kiczki a także Fundacją PGE. Koncert został współfinansowany w ramach Programu Dotacyjnego NIEPODLEGŁA.
Widowisko przepięknie prowadziła Zofia Paczóska – Przewodnicząca Rady Miasta Węgrów, a zarazem członkini Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej.

foto Marek Łodyga