KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ CEGŁÓW 2017”

Gmina Cegłów Klub Kulturalne Zacisze ogłasza konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Celem konkursu jest popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych  na terenie naszej gminy i poszczególnych sołectw, pogłębianie więzi                 z regionem Mazowsza, kultywowanie tradycji religijnych i ludowych. Konkurs ma przyczynić się do poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia.

Wijemy palmy na Wielkanocny Konkurs Propozycja adresowana jest do dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, osób dorosłych, szkół, rodzin, stowarzyszeń, organizacji, kół środowiskowych i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Cegłów, twórców ludowych oraz sołectw. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnie z Regulaminem Konkursu. Do pobrania tutaj: Pobierz dokument PDFRegulamin Konkursu na Palmę Cegłów zatw.-2017

Ze względów technicznych długość palmy  konkurs palm 2017nie powinna przekroczyć  dla dzieci i młodzieży 2 m, dla pozostałych uczestników 5 m, dla sołectw bez ograniczenia. 

  1. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy miejsca od I do III, za które zostaną wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Cegłów. W przypadku sołectw
    I miejsce otrzyma Grand Prix z nagrodą pieniężną w wysokości 1000 zł, przeznaczoną na potrzeby danej wsi, za II miejsce 500 zł, za III miejsce 200 zł.
  2. Wysokość nagród rzeczowych w pozostałych kategoriach nie przekroczy łącznie 1000 zł brutto.
  3. Od nagród pieniężnych powyżej 760 zł brutto zostanie potrącony należny podatek dochodowy.

 Komisja Konkursowa może przydzielić dodatkowe wyróżnienia lub dokonać innego podziału puli nagród. Wykonane palmy należy dostarczyć w dniu 9.04.2017 r. (Niedziela Palmowa), od godz. 10.30 do godz.12.45 na plac przed OSP  (Plac Anny Jagiellonki), a w przypadku złych warunków pogodowych do budynku OSP. Palmy wykonane przez dzieci i młodzież oraz wykonane w trakcie warsztatów plastycznych prowadzonych w Klubie Kulturalne Zacisze mogą być przekazane na konkurs w terminie 6 -7 kwietnia w godz. 16.00 – 20.00 na miejscu w siedzibie ośrodka.

P1070068 (1) Oceny prac Komisja Konkursowa dokona w dniu 09. 04.2017 r. w godz. 12.45 – 13.30. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 09.04.2017 r. w budynku OSP w Cegłowie ok. godz. 13.45.  Laureaci konkursu nieobecni w tym dniu o jego wynikach zostaną poinformowani pocztą elektroniczną bądź telefonicznie. Poniżej do pobrania Regulamin Konkursu. Serdecznie zapraszamy do udziału ! Czekaja na Was cenne nagrody !

palma

 

Skip to content