Najpiękniejsze Palmy Wielkanocne …tylko w Cegłowie – kolejna edycja konkursu gminnego !

14 marca 2018 Wyłączone przez Tadeusz Lempkowski

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w III edycji „Gminnego konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną”. Organizatorem konkursu jest Gmina Cegłów  i Gminna Biblioteka Publiczna „Kulturoteka”. Przedmiotem konkursu, organizowanego w dziedzinie Kultura, jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem jak największej ilości tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, osób dorosłych, szkół, rodzin, stowarzyszeń, organizacji, kół środowiskowych i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Cegłów, twórców ludowych  oraz sołectw. Celem konkursu jest popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych  na terenach gminnych i poszczególnych sołectw,                                                    Ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć  dla dzieci i młodzieży do      2 m, dla pozostałych uczestników  do 5 m, dla sołectw od 1,5 m do dowolnej wysokości.

Prace indywidualne i zespołowe oceniane będą w jednej kategorii z podziałem na cztery grupy wiekowe:

  • klasy 0 – 3,
  • klasy 4 – 6,
  • klasy 7 oraz gimnazjalne i ponadgimnazjalne
  • dorośli, jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, koła środowiskowe
  • Oddzielną kategorię stanowią sołectwa gminy

W każdej z czterech kategorii z wyłączeniem sołectw zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub finansowe o równowartości: I miejsce 120 zł, II miejsce 80 zł, III miejsce 50 zł. W przypadku sołectw I miejsce otrzyma Grand Prix z nagrodą w wysokości 1000 zł, przeznaczoną na potrzeby danej wsi, za II miejsce 500 zł, za III miejsce 300 zł. Komisja Konkursowa może przydzielić dodatkowe wyróżnienia lub dokonać innego podziału puli nagród.                            Termin rozstrzygnięcia konkursu: 03.2018 r. (Niedziela Palmowa) w trakcie Kiermaszu Wielkanocnego w Cegłowie w Sali OSP po głównych mszach w obu parafiach w (msze rozpoczynające się o godz. 11.30).                                                                                            Termin składana prac: do 25 marca 2018 r. (Niedziela Palmowa)  do godz. 11.00 w Sali OSP
w Cegłowie
. Sołectwa mogą też dostarczyć prace w dniu 23 marca (piątek) w godz. 12.00 – 14.00 do OSP w Cegłowie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tego terminu do Organizatora. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja Regulaminu Konkursu (poniżej do pobrania) oraz dostarczenie prac w wyżej wymienionych terminach.

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz Tradycyjnym Cegłowskim Kiermaszu Wielkanocnym. Szczegóły poniżej na plakacie.

konkurs-palm_small1-208x300

KIERMASZ_small