Odmrażanie zajęć edukacyjnych w Kulturotece

Kulturoteka w Cegłowie – Klub Kulturalne Zacisze na podstawie Rozporządzeń Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powraca do organizacji indywidualnych artystycznych zajęć edukacyjnych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z nauczycielami i instruktorami celem ustalenia formy lekcji, harmonogramu zajęć oraz zasad bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w czasie pandemii COVID – 19.

Skip to content