Opłaty za zajęcia oraz przysługujące ulgi i zwolnienia

2 grudnia 2016 Wyłączone przez Tadeusz Lempkowski

Uprzejmie prosimy rodziców,  opiekunów dzieci oraz osoby dorosłe zapisane na warsztaty w naszym Klubie o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnika Zajęć, Harmonogramem Tygodniowym, Tabelą Opłat za Zajęcia oraz Propozycjami Programowymi. – do pobrania w zakładce DOKUMENTY (lub poniżej). Jednocześnie przypominamy o obowiązku wypełnienia Karty Uczestnika oraz terminowego wnoszenia opłat za zajęcia.  Życzliwie zwracamy uwagę na możliwości korzystania z określonych ulg, a dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za zajęcia. Zasady korzystania z ulg oraz wykaz osób uprawnionych zawarty jest w Regulaminie Uczestnika.

Do pobrania: