Rusza II edycja wykładów i warsztatów dla seniorów

Gminna Biblioteka Publiczna Kulturoteka w Cegłowie oraz fundacja Verita zapraszają na cykl warsztatów i wykładów, poświęconych problematyce osób w wieku 55+.

Lista wykładów i warsztatów:

1. Dostęp do nowych mediów cyfrowych i bezpieczeństwo w sieci

czas trwania: 3 godziny

PROGRAM: 

– Praktyczna obsługa smartfona,

– pomoc przy założeniu konta e-mail, konta na Skype’ie oraz korzystania z aukcji internetowych (np. Allegro.pl czy OLX.pl)

– Bezpieczna bankowość elektroniczna

– Bezpieczne zakupy przez internet

– Trudne hasła tj. podstawa bezpieczeństwa w sieci

– Nauka rozwagi przy korzystaniu z poczty elektronicznej

– Na co zwrócić uwagę, aby uniknąć wchodzenia na podejrzane strony www.

– Szyfrowanie stron internetowych

– Programy antywirusowe oraz ich aktualizacja

– Uruchamianie zapory firewall

2. Pierwsza pomoc

czas trwania: 4 godziny

PROGRAM: 

              Fundacja Verita do przeprowadzenia kursów zapewnia specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, w tym ćwiczeń praktycznych dla uczestników kursów: fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jednorazowe maseczki resuscytacyjne, apteczki z adekwatnym wyposażeniem, szkoleniowe AED, kamizelki ACT-FAST oraz torby medycznej. Każdy z kursów pierwszej pomocy będzie prowadzony przez wykwalifikowanego ratownika-instruktora z dużym doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów dla seniorów.

W zakres kursu z pierwszej pomocy wejdzie część teoretyczna i praktyczna:

Część teoretyczna:

* Schemat postępowania w przypadkach zagrożeń,

* prawne aspekty pierwszej pomocy,

* jak zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego,

* jak udzielać pomocy w przypadku zagrożenia życia,

* najnowsze wytyczne dotyczące technik resuscytacji.

Ćwiczenia praktyczne:

* Postępowanie w przypadku zadławienia,

* udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie oddechu,

* resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR na manekinie,

* postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa,

* tamowanie krwotoków,

* posługiwanie się AED [automatycznym defibrylatorem].

 

3. Zagrożenia konsumenckie oraz zjawiska kradzieży i wyłudzeń wobec seniorów

czas trwania: 3 godziny

PROGRAM:

 – Podstawowe aspekty prawa umów

– praktyczne wskazówki,

– jak reklamować towary czyli omówienie gwarancji i rękojmi,

– umowy zawierane na odległość

– co należy wiedzieć, – pokazy garnków/pościeli itp. i działalność akwizytorów czyli zakupy poza lokalem przedsiębiorstwa,

– nieuczciwe praktyki operatorów telekomunikacyjnych,

– zmiana dostawcy energii/gazu itp. w praktyce,

– prawa konsumenta,

– przykłady nieuczciwych praktyk konsumenckich.

– Omówienie najczęstszych metod wyłudzeń ukierunkowanych na seniorów oraz jak się przed nimi wystrzec;

– Metoda na wnuczkę/wnuczka lub innego krewnego,

– metoda na policjanta,

– metoda na prokuratora,

– metoda na administratora,

– metoda na hydraulika,

– metoda na perfumy,

– metoda na pracownika pomocy społecznej.

– oraz inne aktualne metody kradzieży i wyłudzeń wobec seniorów.

4. EKO-Senior

czas trwania: 3 godziny

PROGRAM:

 – Świadome zakupy:

A. Eko – konsumenci: ekologiczne zachowania konsumenckie

B. Etykietowanie produktów ekologicznych (bio)

C. Żywność ekologiczna

– Odpady:

A. Dlaczego wzrasta ilość odpadów?

B. Czy odpady stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska?

C. Czy odzysk, recykling i unieszkodliwienie oznaczają to samo?

D. Jak praktycznie zorganizować w domu segregację odpadów?

  – Przykłady dobrych eko praktyk z innych krajów europejskich:

A. Najważniejsze informacje dotyczące nowych przepisów

  – Alternatywa dla plastiku

  – Praktyczne rady jak żyć oszczędnie i ekologicznie

  – Eko-zachowania w przestrzeni publicznej

  – nieśmiecenie, gaszenie światła, zakręcenie wody w toaletach, nie branie „na zapas” papierowych ręczników.

5. Przeciwdziałanie dyskryminacji wobec seniorów

czas trwania: 3 godziny

PROGRAM:

 – Ageizm – wyjaśnienie pojęcia

– Dlaczego osoby starsze są dyskryminowane?

– Przeciwdziałanie dyskryminacji

– Aspekty formalno-prawne

– Skutki dyskryminacji ze względu na wiek:

* Konsekwencje ekonomiczne

* Konsekwencje społeczne

– Podstawowe przejawy dyskryminacji, z jaką na co dzień spotykają się ludzie starsi w następujących sektorach:

* Zatrudnienie i praca

* Opieka społeczna

* Usługi finansowe

* Ubezpieczenia społeczne

* Język codzienny i język mediów

* Transport publiczny

* Urzędy

6. Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora

czas trwania: 3 godziny

 PROGRAM:

* Public Relations seniora w swoim środowisku i w lokalnej społeczności

* Koncepcja PR – jaki wizerunek seniora ma być przekazany? Plan komunikacji. Informacja zwrotna, alternatywy dla PR.

* Skuteczna komunikacja w kontaktach z innymi. Dyskusje i gry symulacyjne, diagnozujące bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania. Komunikacja z lokalną społecznością – co ludzie chcą wiedzieć o seniorze?

* Konflikty. Psychologiczne modele powstawania i rozwoju konfliktu. Spirala konfliktu i sposoby zapobiegania. Koło konfliktu Ch. Moore’a.

* Kryzys Sztuka prowadzenia sporów (erystyka) w praktycznym warsztacie metod i technik. Perswazja i skuteczne argumentowanie.

* Sytuacje stresowe. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Najgroźniejsze stresory. Metody projekcyjne w kontrolowaniu własnego stresu. Inteligencja emocjonalna.

* Savoir-vivre w relacjach z lokalną społecznością. Dobre maniery w kontaktach z lokalną społecznością.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

15.09.2020 – 10:00 – 14:00 – Pierwsza pomoc

29.09.2020 – 10:00 – 13:00 – Zagrożenia konsumenckie i zjawiska
kradzieży i wyłudzeń wobec seniorów

6.10.2020 – 10:00 – 13:00 – Dostęp do nowych mediów cyfrowych i
bezpieczeństwo w sieci

20.10.2020 – 10:00 – 14:00 – Pierwsza pomoc

27.10.2020 – 10:00 – 13:00 – Dostęp do nowych mediów cyfrowych i
bezpieczeństwo w sieci

10.11.2020 – 10:00 – 13:00 – Przeciwdziałanie dyskryminacji wobec
seniorów

17.11.2020 – 10:00 – 13:00 – Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora

8.12.2020 – 10:00 – 13:00 – EKO-Senior

Wykłady będą się odbywać we wtorki

Grupy minimum 10 osób.

UWAGA: Na poszczególne wykłady obowiązują zapisy.

Zgłoszenia prosimy kierować pod numer tel. 881 405 491,

lub adres e-mail KKZ@ceglow.pl

Projekt jest finansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i jest w pełni bezpłatny.

Skip to content