Uwaga ! Zmiana zasad i konta do wpłat za zajęcia w Klubie Kulturalne Zacisze

W związku z włączeniem Klubu Kulturalne Zacisze w strukturę Gminnej Biblioteki Publicznej i powstanie nowej Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie zmianie ulegają zasady wnoszenia odpłatności za warsztaty edukacyjne oraz darowizny. Opłaty za zajęcia realizowane od stycznia 2018 r. w Klubie Kulturalne Zacisze należy uiszczać na konto Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie, Bank Spółdzielczy w Mrozach o/Cegłów nr konta 92 9227 0004 0000 1238 2000 0070 lub gotówką w Klubie Kulturalne Zacisze, bądź bibliotece.

Skip to content