Warsztaty Arduino i gier komputerowych

馃數 Od 28 pa藕dziernika ponownie startujemy z warsztatami Arduino i gier komputerowych (dla dzieci w wieku 5-12 lat). 饾棯饾棶饾椏饾榾饾槆饾榿饾棶饾榿饾槅 饾棷饾棽台饾棻饾棶台 饾椉饾棻饾棷饾槅饾槃饾棶饾棸虂 饾榾饾椂饾棽台 饾槃 饾榾饾椉饾棷饾椉饾榿饾槅, 饾椏饾棶饾槆 饾槃 饾椇饾椂饾棽饾榾饾椂饾棶台饾棸饾槀, 饾槃 饾棿饾椉饾棻饾槆饾椂饾椈饾棶饾棸饾椀 饾煭饾煵.饾煰饾煬 – 饾煭饾煷.饾煬饾煬 w budynku Kulturalnego Zacisza.

鈻笍Koszt 25z艂 za pojedyncze zaj臋cia

_____
Informacje dotycz膮ce zapis贸w dost臋pne na plakacie poni偶ej 鈫橈笍

Skip to content