Zapraszamy wystawców do udziału w XIII Regionalnym Międzynarodowym Festynie Sójka Mazowiecka

Zapraszamy przedsiębiorców i firmy do wystawienia stoisk podczas XIII Regionalnego Międzynarodowego Festynu Sójka Mazowiecka, który odbędzie się 20 lipca 2019 r w godzinach 11.00 – 24.00 na trenie Boiska Sportowego i Orlika Zespołu Szkolnego w Cegłowie przy ulicy Poprzecznej 27. Oferta adresowana jest do przedsiębiorców, rzemieślników, rękodzielników, twórców ludowych, organizacji pozarządowych, szkół, świetlic, warsztatów terapii zajęciowej etc. promujących własne wyroby. warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału mailowo na adres:

     paulina.swiatek@ceglow.pl

Wszelkich informacji uzyskać można pod numerem telefonu 25 – 759 59 48

Poniżej do pobrania Regulamin Wystawców oraz Klauzula Informacyjna

Skip to content