Zawieszone warsztaty wokalne !

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulaminem KKZ, brak wpłat za miesiąc styczeń i luty za zajęcia wokalne od części uczestników skutkuje ich zawieszeniem od dnia 1 marca, aż do czasu uregulowania należności przez rodziców zalegających z opłatami. Po uregulowaniu należności zajęcia zostaną wznowione i zaległe odbędą się w dodatkowych terminach ustalonych przez instruktora z grupą.
Przypominamy także, że wpływy za zajęcia pokrywają koszty wynagrodzenia dla trenera wokalnego.

0001

Skip to content