11 listopada – Twoja Niepodległość

Zachęcamy Was do aktywnego włączenia się w obchody Święta Niepodległości w nieco innej niż zwykle formie. Czasy Pandemii narzucają, mobilizują, a jednocześnie wzmacniają nasze więzi.
A Wy jak obchodzicie ten dzień?
Wasze pomysły jak zawsze są kreatywne i ciekawe. Nie narzucamy, ale zachęcamy… Zapal znicz pod Pomnikiem niepodległości w Cegłowie , połóż róże, odwiedź miejsce związane z historia odzyskania niepodległości, zaśpiewaj hymn , powiedz wiersz, nagraj krótką wypowiedź. Utrwal je na zdjęciu lub nagraj krótki film, po czym wyślij go na adres kkz@ceglow.pl.
Najciekawsze opublikujemy na stronie Facebooka i Kulturoteki.

Skip to content