Informacja na temat nowych obostrzeń w związku z przeciwdziałaniem Covid – 19

Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., Dyrektor GBP – Kulturoteki zarządził o czasowym wstrzymaniu wszystkich wydarzeń kulturalnych i warsztatów z wyłączeniem form dopuszczonych przez prawodawcę, tj. prób i ćwiczeń do zaplanowanych wydarzeń i koncertów. Próby organizowane będą w systemie indywidualnym. Mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, nie stwarzające zagrożenia epidemiologicznego, zachowujące niezbędne środki bezpieczeństwa, takie jak płyn dezynfekcyjny, maseczki ochronnych, częste mycie rąk oraz przestrzeganie dystansu społecznego. Udział w próbach jest dobrowolny, i odbywa się za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Harmonogram indywidualnych prób ustalają instruktorzy.

Biblioteka także jest zamknięta, ale dopuszcza się prowadzenie przez nią działalności poprzez udostępnienie – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym – jej zbioru na zewnątrz budynku, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00. Rezerwacji można dokonać pod numerem tel. 25 757 01 81, lub też wysyłając maila na adres gbp@bibliotekaceglow.pl

Skip to content