102 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Przed nami kolejna rocznica Odzyskania Niepodległości. Jak co roku od ponad 100 lat Polacy oddadzą cześć bohaterom walczącym o wolną Ojczyznę. Jak co roku… choć w tym trochę inaczej, bo przez epidemię nie spotkamy się razem. Każdy z nas może jednak uczcić ten dzień chociażby chwilą zadumy, zapalając znicz pod Pomnikiem Niepodległości – miejscu szczególnym i symbolicznym dla nas – Cegłowian.Wzniesiony dla uczczenia 10. rocznicy odzyskania niepodległości – choć odsłonięty dopiero po kilku latach budowy, w maju 1934 r., stoi dumnie na dawnym rynku, w centrum osady. Inicjatorami budowy byli: ówczesny wójt gminy Cegłów, Józef Kieliszczyk, sekretarz Bolesław Chodorowski, proboszcz parafii katolickiej ks. Feliks Katuszewski oraz kierownik szkoły Czesław Nielepiec. Ale to ofiarność mieszkańców go wzniosła. Na kartach miejscowej historii zapisała się m.in. pani Stanisława Konik – oddająca własną obrączkę ślubną jako dar serca na budowę pomnika; czy Stanisław Zawadzki – fundator orła z brązu, umieszczonego na szczycie obelisku i spoglądającego w kierunku stolicy. Sam orzeł w koronie przez lata stał się symbolem niezłomnego trwania. Nie zmogły go burze dziejowe przetaczające się przez nasz kraj: okupacja niemiecka i władza ludowa, choć trochę pokiereszowały kule radzieckich „wyzwolicieli”. Stając pod Pomnikiem w Święto Niepodległości wspomnijmy tych wszystkich, którzy poświęcili swe życie, abyśmy mogli dziś żyć w wolnej Polsce.

Małgorzata Śluzek

Anna Gałązka

10 listopada 2020 r.

Skip to content