Balet dla dzieci w sali baletowej

2 października 2018 Wyłączone przez Tadeusz Lempkowski

Zapraszamy do nowo otwieranej sekcji tańca baletowego Zajęcia prowadzić będzie  doświadczony instruktor Julia Pastwa, pracująca z dziećmi w różnych ośrodkach.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach popołudniowych. w godz. 12.30 – 13.30 i  godz. 18.30 -19.30. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest deklaracja uczestnictwa co najmniej 10 dzieci w każdej z grup.balet(1)