Biblioteka otwarta od dnia 5 maja !

5 maja 2020 Wyłączone przez Tadeusz Lempkowski

Drodzy Czytelnicy,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. wprowadzającym zniesienie zakazu działalności bibliotek (w par. 7 ust. 2 pkt. 2), w porozumieniu z organizatorem oraz po konsultacji z inspektorem sanitarnym, z dniem  5 maja  otwieramy Gminną Bibliotekę Publiczną – Kulturotekę w Cegłowie dla czytelników. W związku z tym prosimy o zapoznanie się oraz zastosowanie do nowych procedur bezpiecznego korzystania z jej usług.

  • Od dnia otwarcia do zniesienia przez rząd nałożonych ograniczeń Biblioteka podlega częściowemu wznowieniu pracy. Obsługa Czytelnika ograniczona będzie wyłącznie do wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych. Czytelnia Ogólna, Prasy i Czytelnia Internetowa nie będą dostępne dla użytkowników. Organizacja wszystkich przedsięwzięć kulturalnych z udziałem publiczności w tym: koncertów, spektakli, spotkań, warsztatów oraz innych wydarzeń jest wstrzymana do odwołania.
  • Obsługa czytelników ma miejsce w wejściu do bibliotekiW ganku może przebywać jedna osoba
  • Osoby czekające na zewnątrz proszone są o zachowanie 1,5 metrowych  odstępów
  • Czytelnicy zaopatrzeni są  w maseczki i rękawiczki jednorazowe (we własnym zakresie)
  • Zaleca się skorzystanie z płynu dezynfekującego znajdującego się w ganku wejściowym
  • Zwroty książek do wrzutni. Książki będą odpisywane z konta czytelnika po okresie 10-dniowej kwarantanny
  • Książki przygotowuje bibliotekarz na zamówienia telefoniczne, mailowe lub osobiste.  Tel.: 25 757 01 81, e-mail: gbp@bibliotekaceglow.pl
  • Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeniu w rękawice 1-razowe, maski lub przyłbice. Bibliotekarze od Czytelnika są oddzieleni ekranami ochronnymi z pleksi.
  • Na drzwiach głównych Biblioteki zostały umieszczone informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez Czytelników i postępowaniu ze zwróconymi książkami w czasie zagrożenia COVID-19