Olimpiada Senior Fit Cegłów 2019

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu rekreacyjno sportowym oraz artystycznym Olimpiada Senior Fit Cegłów 2019 , która odbędzie się w dniu 21 września (sobota) na terenach stadionu sportowego i Hali Widowiskowo Sportowej w Cegłowie w godzinach 9.30 -15.00. Szczegóły oraz wszelkie informacje i karty zgłoszeń znajdują się poniżej. Liczymy na Państwa  obecność !!!

                           Olimpiada Senior Fit Cegłów 2019

                            Aktywnie – Zdrowo – Sportowo

                               Cegłów  21  września 2019 r.

Wydarzenie rea Wydarzenie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Samorządu                                      Województwa Mazowieckiego.

Organizator:           Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie

Współorganizator: Gminna Biblioteka Publiczna Kulturoteka w Cegłowie

Gmina Cegłów

Miejsce: Hala Widowiskowo – Sportowa, stadion, Orlik, Cegłów, ul. Poprzeczna 27

Termin: 21 września 2019  godz.10.00 – 15.00

Udział w imprezie, wszystkich konkurencjach i atrakcjach jest bezpłatny.

Uczestnicy: mazowieccy seniorzy (55+)

Celem organizacji imprezy jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów; podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia – aspekt integracji społecznej, rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami.

Kategorie wiekowe uczestników zawodów:

  1. 55 – 65 lat,
  2. 66 – 70 lat,
  3. powyżej 70 roku życia.

Dyscypliny sportowe

Zawody na orbitrekach

Bieg na dystansie 50 m

Bieg na dystansie 100 m

Skok w dal  z miejsca

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn

Pchnięcie kulą 2 kg – kobiety

Pchnięcie kulą 4 kg – mężczyźni

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii – medale i upominki

 

Turnieje w kategorii open kobiet i mężczyzn

Turniej tenisa stołowego

Turniej tenisa ziemnego

Konkurencje  rekreacyjne dla każdego:

Palant

Rzut w dal

Bieg w workach

Slalom z przeszkodami

Rzuty kółkiem ringo na kolczatkę

Strzelanie z wielkiej procy

Wrzucanie frisbee do bramki

Slalom z popychajką /dawniej z fajerką/

Slalom z piłeczką po ruchomym blacie

Pętanka

Rzut podkową
Podbijanie piłki kijem

Hula  hop

Slalom  między tyczkami z piłką

Rzut woreczkami do celu

Wybieranie liny przeciąganie

Rzuty piłką do kosza

Slalom w alkogoglach

Bule

Rzut beretem

Strzały do bramki

Nordic Walking – pobijanie kilometrów

Gra planszowa ekologiczna

Zajęcia z instruktorem dla wszystkich uczestników

Gimnastyka rehabilitacyjna – Edyta Gałązka

Zumba – Marta Porębska

Scena dla Seniora  – zabawy i konkursy  z wodzirejem – wspólne tańce,  pokazy i występy            z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego  Wieku itp.

Zgłoszenia do pokazów i występów prosimy przekazać na karcie zgłoszenia                              (w załączeniu) w wersji  elektronicznej do 18 września 2019 r. na adres e- mail: kkz@ceglow.pl

Miasteczko Zdrowego Seniora”,

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie

Bezpłatne porady medyczne i pomiar ciśnienia tętniczego

  • Bezpłatne badanie wzroku
  • pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego
  • certyfikowany kurs udzielania pierwszej pomocy – uczestnicy otrzymają

świadectwa ukończenia  kursu

  • ORIFLAME – zabiegi parafinowe na dłonie oraz porady kosmetyczne

Stoisko firmowe ze zdrowym pieczywem Gromulski Piekarnia Cukiernia

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: koszulka, woda, smycz

Podczas imprezy wydawana będzie kiełbasa z grilla oraz drobny poczęstunek, kawa

i herbata

Organizator zapewnia opiekę medyczną (karetka z ratownikami medycznymi )

Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

InformacjeGminna Biblioteka Publiczna Kulturoteka w Cegłowie, ul. Piłsudskiego 39

tel 881 405 491 w godz. 10.00 -18.00

Ze względów organizacyjnych należy podać w terminie do dnia 18 września 2019 r. na adres e- mail: e-mail: kkz@ceglow.pl  wstępną liczbę osób  zainteresowanych udziałem        w imprezie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

senioradiaa plakat

Do pobrania:

Skip to content