Relacja ze spotkania z historykiem dr Andrzejem Nowikiem

W dnia 24 kwietna na kolejnym spotkaniu Koła Historycznego i Przyjaciół Ziemi Cegłowskiej gościliśmy historyka i regionalistę dr Andrzeja Nowika. Tematem przewodnim było omówienie stanu przygotowań do wydania albumu monografii Historii Cegłowa z okazji 400 setnej rocznicy nadania praw miejskich.P1140420 Projekt realizowany przez naszą Gminę będzie     w okresie najbliższych trzech latach tak, by publikacja mogła się ukazać                       w rocznicowym roku 2021. Uczestniczący w spotkaniu Wójt Gminy Marcin Uchman oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzata Śluzek podkreślali trudność zadania wynikającą z obszernego zakresu publikacji, dotarcia do wielu materiałów źródłowych, często będących                     w prywatnych rękach oraz dokumentów archiwalnych jeszcze nie skatalogowanych                     i opracowanych.P1140426 Dr Nowik w swojej prezentacji przekazał dużo ciekawych informacji o początkach powstania Cembrowa (pierwotna nazwa obowiązująca od XVI w.),  dziejach przez ponad dwieście lat aż do odebrania praw miejskich w roku 1860 lub 1861. Historyk podkreślał, że w dotychczasowych wydaniach i publikacjach wiele faktów jest opisywanych na podstawie tylko relacji lub przekazów bez rzetelnej weryfikacji ich       z zachowanymi materiałami i dokumentami archiwalnymi. Jest też przekonany, że wiele bezcennych starodruków nawet sięgających wieku XVII I XVIII jest w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów, rodzinnych i archiwów metrykalnych i kościelnych. P1140441Również w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie znajdują się dokumenty pozostawione przez władze carskie, których jeszcze nikt od czasów I Wojnie Światowej nie badał     i klasyfikował. Jak z tego wynika przed realizatorami projektu stoi ogromne wyzwanie. Stąd też pomysł, ba poprzez nasze Koło Historyczne dotrzeć do tych dokumentów, które są jeszcze nie odkryte, a stanowią rodzinne pamiątki, W dobie dzisiejszej techniki nie będzie problemu     z ich skatalogowaniem poprzez cyfrowe zapisy zdjęć wraz z opisami i opracowaniami naukowymi. Bezcenne i unikatowe archiwalia posiada Pani Ala Branicka, która w trakcie spotkania barwnie opowiadała o historii Cegłowa, między innymi o zamierzchłych niejasnościach w przejmowaniu terenów leśnych wokół Cegłowa. Pan Jan Mazewski zwrócił uwagę na katolicki cmentarz jako źródło bezcennych informacji historycznych i znamienitych pokoleń zamieszkujących od stuleci tereny ziemi cegłowskiej. Nasze Koło powoła specjalny zespół, którego zadaniem będzie pomoc w dotarciu do tych archiwaliów, ich zdigitalizowanie     i opracowanie.P1140447

 

P1140444

P1140451

P1140452

Skip to content